Siirry suoraan sisältöön

Voimassa 14.9.2023 alkaen

YLEISTÄ VERKKOKAUPASTA

Verkkokaupan tuotteita Pemiva Oy (y-tunnus 3193009-1). Myymme tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

TILAAMINEN

Tuotteet tilataan pääasiassa internetin välityksellä Pemivan kotisivulla tai verkkokaupassa.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehtoihin.

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen, siinä ilmenevien mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseen ja asiakkaan kanssa viestintään.

MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT

Verkkokaupan maksuvälineenä toimii toistaiseksi vain tilisiirto ja lasku.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

PERUUTUSOIKEUS

Maksun jälkeen asiakas saa ladattua tuotteen. Tämän vastaanotettuaan asiakas voi aloittaa tuotteen, eikä voi enää peruuttaa tuotettaan. Jos tuote on postitse tuleva tätä emme valitettavasti voi peruuttaa, ellei tuote ole vahingoittunut.

Tulevien kurssien materiaali

KURSSIMATERIAALIN KÄYTTÄMINEN

Asiakas vastaa itse laitteistosta ja verkkoyhteydestä, joita verkkokurssin materiaalin käyttäminen edellyttää.

Verkkokurssin materiaali on tarkoitettu vain kyseisen kurssin ostaneiden asiakkaiden henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin kaikenlainen levittäminen, kopioiminen, jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti kielletty. Tekijänoikeusrikkomuksista seuraa myös vahingonkorvausvelvollisuus.

Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet
Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan verkkokurssien käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja puhelinverkko- tms. tietoliikenneyhteydet sekä muut mahdolliset tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Pemivan verkkokurssien sisältöihin, videioihin ja muuhun kirjalliseen ja sähköiseen materiaaliin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Pemivalle. Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus ottaa harjoitteita omaan käyttöönsä kohtuullinen määrä. Jos asiakas jakaa materiaali, kopioi tuotteita lisää omaan tai muiden käyttöön on hän velvollinen maksamaan Pemiva Oylle siitä vahingonkorvauksia alkaen 5000€ edestä.

YLIVOIMAINEN ESTE

Työtaistelu, räjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu sopijapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka kohdistuu Pemivaan tai tämän toimittajaan tai alihankkijaan, vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

PEMIVAN VASTUUNRAJOITUKSET

Pemiva ei vastaa mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyden tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Pemiva ei vastaa palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Pemiva ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi. Kaikissa tapauksissa Pemivan korvausvastuu rajoittuu sen asiakkaalta 12 kuukauden aikana saamiin maksuihin.

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Pemivalla on oikeus tehdä muutoksia näihin sopimusehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai verkkosivuilla vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Asiakkaalla on oikeus ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantuloajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset, mikäli käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen.

RIITATILANTEEN RATKAISEMINEN

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Mahdolliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus viedä riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ellei riitatilannetta saada ratkaistua neuvottelemalla, se ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Kaikissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Pemivaan 045-6670988.